RNDr. PETER ÁČ, PhD.

Pôvodným povolaním zoológ (Absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 1965), vedecký a pedagogický pracovník- etológ. Popri reportážnej a reklamnej fotografii rozširuje svoj profesionálny záujem o snímanie pod vodou. Ako fotograf sa zúčastnil viacero expedícií do vôd morí a oceánov na troch kontinentoch.

Ťažiskom jeho tvorby sú fotografické obrazy, sonda do tajomného sveta pod vodou, do súkromia vzácnych živočíchov vo vode, na zemi i v povetrí, pohľad do krajiny, ktorá mení svoju podobu.

Jeho tvorbu charakterizuje snaha o komplexnosť pohľadu, východisko z dokumentárneho princípu zobrazenia, až po výtvarné spracovanie námetu.

Pravidelne publikuje a zúčastňuje sa fotografických súťaží a salónov doma aj v zahraničí. Získal rad popredných umiestnení. Vydal niekoľko knižných publikácii a kalendárov. Vystavoval na 39 výstavách doma aj v zahraničí.

Je členom SVÚ, Asociácie profesionálnych fotografov.

Kontakt:

RNDr. Peter ÁČ, PhD.

+421 905 310 038

foto@peterac.sk